S.M.MICRA Trading srl
Calea Lugojului 140/5, Comuna Ghiroda
Jud.Timis, Cod postal 307200, Romania
Telefon: +40-256-220894
Fax: +40-256-227951
E-mail: office@micra-trading.ro

Drepturi de autor

Toate drepturile rezervate. Toate articolele, ilustrațiile, textul, imaginile, grafica, animațiile, videoclipurile și structura paginilor noastre de internet sunt proprietate a S.M.MICRA Trading srl sau a furnizorilor directi ai acesteia si sunt protejate de drepturile de autor și alte drepturi comerciale de protecție. Orice utilizare a acestora care nu este permisă de lege, în special duplicarea sau distribuirea de informații, texte și ilustrații, necesită acordul prealabil scris al S.M.MICRA Trading srl.

Mărci comerciale
Dacă nu se specifică altfel, toate mărcile comerciale de pe paginile noastre de internet sunt protejate de legea mărcilor comerciale. Acest lucru se aplică în special mărcilor, logo-urilor și emblemelor.

Excluderea răspunderii
Conținutul paginilor noastre de internet este supus unei revizuiri constante și este compilat cu cea mai mare atenție. Cu toate acestea, nu se poate oferi nicio garanție pentru integralitatea sau corectitudinea conținutului. S.M.MICRA Trading srl nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea informațiilor sau datelor conținute în paginile de internet menționate, altele decât în caz de intenție rău intenționată sau neglijență gravă.

Link-uri 
S.M.MICRA Trading srl este responsabila, în calitate de furnizor de conținut, pentru propriul conținut pe care îl oferă pentru uz general. Trebuie făcută o distincție între propriul material de conținut și linkurile către conținuturile furnizate pe alte site-uri web. Termenul „legături” se referă întotdeauna la „legături live”. La conexiunea inițială, S.M.MICRA Trading srl verifică conținutul pentru a stabili dacă acesta constituie o răspundere în conformitate cu legea civilă sau penală. Cu toate acestea, nu verifică continuu conținutul (la care se referă în oferta sa) pentru modificări care ar putea sta la baza unei noi datorii. Când faceți clic pe un link, părăsiți zona care conține informațiile furnizate de S.M.MICRA Trading srl. Prin urmare, se pot aplica reglementări diferite pe site-urile terților, în special în ceea ce privește protecția datelor.